Chiến lược phát triển

Mở rộng và phát triển hệ thống phân phối, nhận diện sản phẩm tới tất cả 27 huyện, thị, thành phố trong tỉnh Thanh Hóa

  • Đầu tư nâng cao năng lực và hiệu quả sản xuất, chất lượng sản phẩm tiết kiệm chi phí. Phát triển sản phẩm mới mang màu sắc Xứ Thanh.
  • Đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao năng lực bộ máy quản lý, chuẩn hóa hệ thống . Xây dựng văn hóa riêng của Milk 36 : Kỷ luật, tận tâm , sáng tạo.

  • Đoàn kết, đồng hành cùng các chương trình thiện nguyện xã hội, giúp đỡ người nghèo ,trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong và ngoài tỉnh.
  • Phát triển bền vững đồng thời quan tâm, bảo vệ môi trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.