0972.74.36.36

Chiến lược phát triển

Mở rộng và phát triển hệ thống phân phối, nhận diện sản phẩm tới tất cả 27 huyện, thị, thành phố trong tỉnh Thanh Hóa

  • Đầu tư nâng cao năng lực và hiệu quả sản xuất, chất lượng sản phẩm tiết kiệm chi phí. Phát triển sản phẩm mới mang màu sắc Xứ Thanh.
  • Đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao năng lực bộ máy quản lý, chuẩn hóa hệ thống . Xây dựng văn hóa riêng của Milk 36 : Kỷ luật, tận tâm , sáng tạo.

  • Đoàn kết, đồng hành cùng các chương trình thiện nguyện xã hội, giúp đỡ người nghèo ,trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong và ngoài tỉnh.
  • Phát triển bền vững đồng thời quan tâm, bảo vệ môi trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *